Жаррохлик амалиети куйидаги йуналишлар буйича амалга оширилади:
- умумий хирургия
- гинекология
- ЛОР
- лапороскопик операциялар
- бариатрик операциялар
Клиникамизда стационар даво мавжуд булиб:
Терапевтик койкалар(кардиология, неврология, терапия, эндокринология) – 25койка
Хирургик койкалар – 12 койка
Made on
Tilda